Technikerschule Waldmünchen
Technikerschule Roding

Založení Technické školy ve Waldmünchenu datujeme na září 2011. Jedná se o první Technickou školu ochrany životního prostředí se zaměřením na obnovitelné zdroje energií v Bavorsku a znamená velkou šanci pro ty, kteří hledají uplatnění v zajímavém a perspektivním odvětví obnovitelných zdrojů energií.

Státní Technická škola ve Waldmünchenu má pilotní charakter v rámci celého Bavorska. Srovnatelné technické školy obnovitelných zdrojů energií známe dosud pouze ze spolkových zemí Hessen a Nordrhein-Westfalen.

Technikerin Windenergie

Technická škola na svém působišti ve Waldmünchenu

Otevření Technické školy ve Waldmünchenu je dalším krokem , který navazuje na předchozí snahy a přípravu v inovativní oblasti obnovitelných zdrojů energií v regionu.

Územní celek Waldmünchen se v posledních letech stal díky realizaci více než tuctu bioplynáren,, tepláren a vodních elektráren základnou obnovitelných zdrojů energií.

Semináře „geprüfter Energiewirt /in" IHK Waldmünchen (hospodář /-ka s energiemi zakončené certifikátem)

Od roku 2004 existuje v Německu jedinečná možnost účasti na seminářích „geprüfte Energiewirt /in (IHK)" a od té doby má počet zájemců o tyto semináře stále stoupající tendenci.

Semináře v oboru „geprüfte Energiewirt /in (IHK) jsou organizovány v úzké kooperaci s HAW Amberg-Weiden, různými firmami, IHK Regensburg, stejně tak jako s projektovým managementem akciového spolku Čerchov.

Bližší informace k seminářům „Hospodář/-ka s energiemi“ naleznete zde"

Další rozšiřující možnosti kvalifikací pro nositele veřejných mandátů prostřednictvím Spolku pro energie

Dále Spolek pro energie, který také nabízí kurzy „geprüfte Energiewirt /in (IHK) , umožňuje další vzdělávání nositelů veřejných mandátů , starostů, komunálních zástupců, krajských a obecních úředníků.

Bližší informace ke kvalifikacím pro nositele veřejných mandátů

Energetický region Waldmünchen

Dále vznikla v regionu Waldmünchen v posledních desetiletích řada zařízení s inovativními koncepcemi, jako např. firma BIOferm, která zpracovává kvašením biologické zbytkové odpady jako např. bio odpad nebo látky, které se nevyplatí třídit.

Také v okresu Cham první bioenergetická vesnička Schäferei se nachází u Waldmünchenu. 2010 byla uvedena do provozu  teplárna na biomasu, která je vybavena jedinečnou a inovativní technologií. Při otevření této teplárny byl přítomen také ministrprezident Seehofer.

To top