Technikerschule Waldmünchen
Technikerschule Roding

Technik ochrany životního prostředí se zaměřením na regenerativní energie

Technická škola ve Waldmúnchenu zprostředkovává základní systematické oborové vzdělání v oblastech: vývoj, plánování a provoz regenerativních energetických zařízení.

Techničky a technici oboru Technika ochrany životního prostředí a regenerativních energií se zabývají aplikací relevantních technologií, s jejichž pomocí mohou být využity obnovitelné zdroje energií. K odbornému profilu absolventa tohoto oboru náleží taktéž zvládnutí organizačních, stejně tak i podnikových hospodářských úkolů, jako je např. dohled na proces produkce nebo sledování nákladů.

BMHKW Waldmünchen

Závěrečná zkouška na technické škole pro regenerativní energie

Po úspěšném zakončení dvouletého studia státní odbornou zkouškou získají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole (v Německu se všeobecným zaměřením).

Technická škola ve Waldmünchenu je především pro prakticky zaměřené mladé zájemce atraktivní alternativou nástavbového studia.

Skládání doplňující zkoušky za účelem možného studia na odborné vysoké škole

Po ukončení studia státní odbornou zkouškou vzniká také po složení doplňkové zkoušky z matematiky možnost studia na vysoké škole (v Německu s odborným zaměřením). Za tímto účelem je možné ve druhém ročníku zvolit volitelný předmět Matematika II.

Jestliže si tedy kladete za cíl jako technik v oboru Technika životního prostředí se zaměřením na regenerativní energie taktéž získat vzdělání na vysoké škole – Technická škola ve Waldmünchenu Vám umožní tuto návaznost.

Diagramm Weiterbildung sml


Možnosti uplatnění technika obnovitelných zdrojů energií

Po úspěšném zakončení studia na Technické škole ve Waldmünchenu státní odbornou zkouškou v oboru Technik živostního prostředí pro regenerativní zdroje energií se absolventkám a absolventům otevírají široké možnosti uplatnění.

Techničky a technici regenerativních energií pracují především v podnicích, které

  • nabízí a distribuují regenerativní koncepty energií,
  • vyrábí zařízení a stroje v oblasti ochrany životního prostředí,
  • nabízí služby v oblasti ochrany životního prostředí,
  • provozují zařízení obnovitelných zdrojů energií v oblasti distribuce energií.

Partnerské firmy Technické školy ve Waldmünchenu z celého Bavorska umožňují budoucím techničkám a technikům již v průběhu jejich vzdělávání kvalitní praktikum a zároveň široké možnosti budoucího uplatnění v oblasti obnovitelných zdrojů energií.

Firmy mají možnost ještě před zahájením praktika seznámit budoucí spolupracovníky se svými požadavky.

To top