Technikerschule Waldmünchen
Technikerschule Roding

Technická škola ve Waldmünchenu je zajímavou nabídkou především pro toho, kdo se chce specializovat na obnovitelné zdroje energií a prohloubit své vědomosti v této oblasti. Jako techničky a technici regenerativních energií máte nejlepší vyhlídky, co se týče práce na zajímavých a zodpovědných úkolech ve vedoucích pozicích.

Chceme oslovit především prakticky orientované zájemce, kteří hledají atraktivní alternativu dalšího vzdělávání na tzv. Oberschule (vyšší střední škole).

Které předpoklady musíte splňovat za účelem přijetí na státní Technickou školu ve Waldmünchenu, se dozvíte zde...

Větrné turbíny

Vzdělávací obsahy oboru

Řádné studium na Technické škole pro regenerativní energie ve Waldmünchenu trvá dva roky.

V prvním studijním roce získávají budoucí techničky a technici všeobecné základní znalosti z oblasti přírodních věd.

Od druhého roku je studium zaměřeno na různé technologie v oblasti získávání energií z obnovitelných zdrojů, jako je např. větrná nebo fotovoltaická energie. Kromě jiného jsou centrem pozornosti oborového vzdělávání možnosti úspory energií a šetrného zacházení s přírodním bohatstvím, např. s energií fosilních paliv. Dále pak jsou obsahem vzdělávání metody dlouhodobého a racionálního využívání přírodních zdrojů energií, stejně tak jako postupy realizace konceptů zásobení energií.

Bližší informace najdete pod rubrikou rozvrhy

Studentky a studenti získají po úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení o státní zkoušce v oboru Technik ochrany životního prostředí v oblasti regenerativních energií.

To top